Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
ARTYKUŁ SPONSOROWANY,  Budownictwo

Użycie blach i ich montaż – blachowkręty są potrzebne

Jednym z zwykle zadawanych wytwórcom pytań w sprawie blach jest pytanie o ich właściwy sposób montażu oraz przechowywania blach w czasie otwarcie poprzedzającym zamontowanie ich na dachu. Jeśli montaż ma nastąpić od razu po zakupie (maksymalnie trzy do czterech tygodni od daty fabrykacji), trzeba rozciąć zapakowanie, w jakim znajdują się blachy oraz ustawić je pod niedużym skosem, aby umożliwić spływanie ewentualnym wodom opadowym. Jeśli zaś okres pomiędzy wyrobem a montażem blach ma być dłuższy, wtenczas nieodzowne jest rozcięcie paczki, w jakiej blachy zostały dostarczone przez producenta.

Potem między arkuszami wypada umieścić listwy dystansowe, żeby umożliwić swobodny przepływ powietrza w opakowaniu. Pod żadnym pozorem nie można kłaść paczki z blachami bezpośrednio na ziemi, a arkusze wypada przechowywać w miejscu pewnym, przewiewnym oraz suchym, by nie doprowadzić do zmarnienia blach przez działanie elementów środowiskowych – dlatego zainwestuj w blachowkręty. Jedną ze spraw, jaka najbardziej intryguje kupujących blachy, jest sposób przechowywania blach między zakupem a montażem.

W wielu przypadkach z powodów technicznych lub też budżetowych nie są w stanie albowiem zainstalować blach na dachu bezpośrednio po zakupie. W szczególe, nie trzeba blach kłaść bezpośrednio na ziemi, gdyż może doprowadzić to do szeregu uszkodzeń chemicznych oraz blokuje odpływ możliwych wód opadowych, jakie mogą odnaleźć się w paczce.

Poza tym, nie można pozostawiać blach zamkniętych w nierozciętym opakowaniu. Do prawidłowego i pewnego gromadzenia potrzebują wolnego dojścia powietrza. Jeśli blachy mają znajdować się w opakowaniu do trzech, czterech tygodni od daty wytwórczości, wystarczy jedynie naciąć paczkę oraz umieścić je pod delikatnym skosem. Jeśli jednak kupujący planują trwające dłużej składowanie blach przed montażem, powinni bezdyskusyjnie umieścić pomiędzy poszczególnymi arkuszami listewki dystansowe, żeby zapewnić swobodny dostęp powietrza do blach.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY